Saturday, April 9, 2011

No matter how long the winter, spring is sure to follow.

Hvor er det egentlig ret vildt, hvor meget sollys kan have indflydelse på vores humør og sindstilstand. Generelt har vi jo bare lettere ved at være glade, når solen er oppe og skinne. Jeg synes det er ret interessant, så jeg begyndte at læse lidt på det. 
Og fandt faktisk ude af at det er videnskabeligt bevist - at temperaturen har indflydelse på vores temperament. 
Læs det her:

"Når vores øjne opdage mørket, en lille kirtel i hjernen kaldet pinealkirtlen udgivelser melatonin, der etablerer søvn cyklusser. 
Når vi registrerer lys, melatonin produktion aftager og dens hormonelle søskende, serotonin, overtager for at fremme vågenhed og hjælpe med at forhøje humøret. 

(Ordet serotonin er rodfæstet i serum + tonic,  det er ligesom en eliksir for lykke.)

(Melatonin er MEL eller "sorte"tonic, for mørket.) "

Absurd? Ja, stof til eftertanke? Helt klart!

________________

It kina weird how much sunlight can affect our mood and state of mind. Generally, it’s just easier to be happy when the sun is up. I think it's quite interesting, so I started reading a little about it. 
And actually found out that it is scientifically proven - that the temperature has influence on our temperament. 
Read it here:

“When our eyes detect darkness, a small gland in the brain called the pineal releases melatonin which establishes sleep cycles.
When we detect light, melatonin production subsides and its cheerier hormonal sibling, serotonin, takes over to promote wakefulness and help elevate mood.

(The word serotonin is rooted in serum + tonic, so it's like an elixir for happiness.)

(Melatonin is the mel or "black" tonic, for darkness.)

Some pretty interesting facts!

No comments: