Friday, April 8, 2011

Give it a second, breathe, smile and be you!


Source


Vi piger har det med at være onde mod os selv. Kritisere os selv, bevidst eller ubevidst. De vil jeg vædde på at de fleste ville nikke genkendende til. Men hvorfor al det negativitet og kritik? Hvorfor skal vi også være så pokkers selvbevidste? Livet er jo i sidste ende kort. Varer højst de 70-90 år. Så hvorfor al det seriøsitet? Burde livet ikke bare nydes og med al dens mangler og fejl? 
Ja, det er jo nemmere sagt en gjort. Vi lever i et samfund som er utrolig selvbevidst. Selvbevidst med udseendet, med moden, med måden man er på og måden man opfører sig på. Et samfund, hvor vi først kan finde vores egen tilfredsstillelse ved andres tilfredstillese af os. 
Og det er jo trist. 
Men det behøver ikke at være sådan, hvis vi ikke ville det. Vi har 100% kontrol af vores liv og den person vi er. Jeg tror ikke på de roller der er i samfundet. Rollen som den dominante, den svage, den stærke, den usle. De findes godt nok, men de er roller vi selv har valgt at være i.


Meningen er .. at man ikke behøver at være andres happy pill. Man kan være sin egen. Du skal ikke bedømmes af andre og deres bedømmelse burde egentlig ikke rage dig en høstblomst. For i sidste ende er det lige netop dit liv og ikke andres! Så fra nu af skal du nyde hvert eneste skridt du tager. Som er dine skridt. Dine sikre skridt. Derfor ånd lettet op, smil og være glad for den unikke person du netop er - for det vil jeg gøre!


_________


We girls tend to be evil against ourselves. Criticizing ourselves, consciously orunconsciously. The I'll bet that most would recognize. But why all the negativity andcriticism? Why must we be so damn self-conscious? Life is ultimately short. Takes a maximum of 70-90 years. So why all the seriousness? Should life not only enjoyed andwith all its shortcomings and mistakes?
Yes, that's easier said an done. We live in a society which is incredibly self-conscious.Self-assured in appearance, with fashion, with the way we are and the way we behave. A society where we first find our own satisfaction in others fullfilment of us.
And that's pretty sad.
But it does not have to be that way. We have 100% control of our lives and the person we want to be. I don't believe in the roles made by the society.  Role as the dominant ones, the weak, the strong, the wretched. They are good enough, but they are roles we have chosen to be in.


The idea is .. you do not have to be others' happy pill. One can be his own. You should not be judged by others and their judgments should not really have any effect on you
Because in the end it's your life and not others! So from now on you will enjoy every step you take. Which are your steps. Your beautiful steps. Therefore spirit, lightened up, smile and be happy for the unique person you simply are - Cause I know I'll  will!


No comments: